Správní právo

Právní služby v oblasti správního práva

  • právní zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy
  • zastupování občanů i právnických osob v řízení před správními soudy v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím státního orgánu zasaženo do práv či oprávněných zájmů jednotlivce
  • sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu
  • právní poradenství v oblasti správního práva
  • vedení komplexní agendy obcím

Občanské právo icon_spr75sed Obchodní právo Pracovní právo Sepisování smluv icon_usch75