Sepisování smluv

Sepisování a kontrola smluv

  • sepisování všech druhů smluv (mj. kupní, darovací, nájemní, o dílo, o zápůjčce, o úschově)
  • příprava návrhů na vklad do katastru nemovitostí
  • kontrola smluv Vámi předložených
  • prohlášení advokáta o pravosti podpisu klientů na listinách advokátem sepsaných i nesepsaných (pokud je jednající osoba před ním podepsala)

Občanské právo icon_spr75 Obchodní právo Pracovní právo Sepisování smluv icon_usch75