Pracovní právo

Právní služby v oblasti pracovního práva

 • pro zaměstnance
  • přípravy a právního posouzení dokumentů souvisejících se vznikem a ukončením pracovního poměru i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • uzavírání, změny či skončení pracovního poměru
  • zastupování ve sporech o neplatnosti skončení pracovního poměru a v dalších pracovněprávních sporech
  • vymáhání nezaplacené mzdy
 • pro zaměstnavatele
  • sepis pracovních smluv a jejich změn včetně výpovědí, příp. jiných způsobů ukončení pracovního poměru
  • sepis dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnanců
  • zastupování zaměstnavatelů ve sporech se zaměstnanci a ve správních řízeních
  • poradenství v oblasti pracovního práva

Občanské právo icon_spr75 Obchodní právo Pracovní právo Sepisování smluv icon_usch75