Obchodní právo

Právní služby v oblasti obchodního práva

  • vedení právní agendy podnikatelů - společností i fyzických osob
  • poradenství a konzultace ve věcech obchodního práva
  • smluvní agenda pro podnikatele
  • zastupování v řízeních před soudy, rozhodčími a správními orgány
  • právní rozbory
  • vymáhání pohledávek (spolupráce s exekutory)

Občanské právo icon_spr75 Obchodní právo Pracovní právo Sepisování smluv icon_usch75