Advokátní úschova

Advokátní úschova finančních prostředků

Advokátní úschova je alternativní způsob úschovy finančních prostředků. Tyto jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu - tedy odděleně od jiných finančních prostředků advokáta.

Tato služba se využívá hlavně v souvislosti s koupí a prodejem nemovitostí, k vypořádání spoluvlastnických podílů nebo společného jmění manželů.

Jedná se o jeden z nejbezpečnějších způsobů, jak zajistit zaplacení kupní ceny po splnění dohodnutých smluvních podmínek.

Občanské právo icon_spr75 Obchodní právo Pracovní právo Sepisování smluv icon_usch75sed