Právní služby

Balíčky služeb pro realitní kanceláře

icon_obc150Občanské právo

icon_obch150Obchodní právo

icon_sml150Sepisování smluv

icon_spr150Správní právo

icon_prac150Pracovní právo

icon_usch150Advokátní úschova

Povinně zveřejňované informace dle zákona na ochranu spotřebitele:

Spory s advokátem lze řešit soudně nebo mimosoudně. V případě soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu. Mimosoudně lze návrh na rozhodnutí sporu podat České advokátní komoře (www.cak.cz).