Úvod

Výkon advokacie pozastaven.

Úvod

Výkon advokacie pozastaven.